Band-structure analysis from photoreflectance spectroscopy in (Ga,Mn)As
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
AIP CONFERENCE PROCEEDINGS
ISSN
0094-243X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
343
Numer tomu
1566
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 5
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
31st International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS) 2012
Początek konferencji
2012-07-29
Koniec konferencji
2012-08-03
Lokalizacja konferencji
Zurych
Kraj konferencji
CH
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
217
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych