Ocena narażenia wewnętrznego od radiojodu u pracowników zakładów medycyny nuklearnej
PBN-AR
Instytucja
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Książka
Tytuł książki
II Ogólnopolska Konferencja Radiofarmaceutyczna
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ocena narażenia wewnętrznego od radiojodu u pracowników zakładów medycyny nuklearnej
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
II Ogólnopolska Konferencja Radiofarmaceutyczna
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
COMMUNIQUE
ABSTRACT
Inne
System-identifier
722817