DOSIMETRY OF BETA RADIATION BASED ON THERMOLUMINESCENCE DETECTORS AND PORTABLE MONITORS
PBN-AR
Instytucja
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Książka
Tytuł książki
Congress of Polish Society of Medical Physics 50th anniversary of PSMP - Book of abstracts
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
DOSIMETRY OF BETA RADIATION BASED ON THERMOLUMINESCENCE DETECTORS AND PORTABLE MONITORS
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Congress of Polish Society of Medical Physics 50th anniversary of PSMP
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
COMMUNIQUE
ABSTRACT
Inne
System-identifier
722312