Niepewności pomiarowe w praktyce dozymetrycznej
PBN-AR
Instytucja
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Książka
Tytuł książki
SIOR - XVII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Niepewności pomiarowe w praktyce dozymetrycznej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
SIOR - XVII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
COMMUNIQUE
ABSTRACT
Inne
System-identifier
722297