Charakterystyka przyrodniczo-użytkowa zbiorowisk ze związku Phragmition i Magnocaricion w dolinie Noteci Bystrej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Fragmenta Agronomica
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
24-31
Numer tomu
32
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
floristic diversity
rush communities
sedge communities
pl
różnorodność florystyczna
zbiorowiska turzycowe
zbiorowiska szuwarowe
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000013192