Skład chemiczny i plon białka owsa w zalezności od deszczowania, formy owsa oraz nawożenia azotem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Puławy, 22-23 października 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-7562-195-2
Wydawca
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Skład chemiczny i plon białka owsa w zalezności od deszczowania, formy owsa oraz nawożenia azotem
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
70-71
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Puławy, 22-23 października 2015
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000014221