"Mała ojczyzna" Ślązaka we frazeologizmach i przysłowiach gwarowych (Śląsk Cieszyński, Górny Śląsk, Śląsk Opolski)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
ISSN
2083-1765
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
10
Strony od-do
15-39
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0000031609