Wybrane, innowacyjne projekty maszyn elektrycznych z magne-sami trwałymi i ich praktyczne zastosowania
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
ISSN
0239-3646
EISSN
2084-5618
Wydawca
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
1-10
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
napęd elektryczny, silnik z magnesami trwałymi, prądnica z magnesami trwałymi
angielski
electric drive, permanent magnet synchronous motor, permanent magnet synchronous generator
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi są prostej budowy, mają najwyższą sprawność energetyczną oraz dysponują największą gęstością mocy ze wszystkich znanych i stosowanych rodzajów maszyn elektrycznych. Maszyny tego typu doskonale nadają się do układów napędowych, w których wymagana jest szeroka regulacja prędkości obrotowych oraz w napędach o dużym momencie rozruchowym. Maszyny tego typu stosowane są również w napędach, w których determinującym parametrem jest ich masa. W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono najciekawsze projekty maszyn z magnesami trwałymi i ich praktyczne zastosowania, które w kilku ostatnich latach zrealizowano w Instytucie Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Język
angielski
Treść
Electrical machines with permanent magnets are characterized by simple design, highest power efficiency and highest power density among all known and used types of electrical machines. PM machines are perfectly suited to drives requiring wide range of rotational speed control and drives with high starting torque. They are also used in drives, where weight of the machine is the decisive factor. In the current paper the most interesting designs of electrical machines and their applications have been discussed. All of the described machines have been designed and built in the Institute of Electrical Drives and Machines KOMEL
Inne
System-identifier
PX-579ff0acc2dc637166fe5e3b