Control of hydrogen concentration in the power supply and control systems of a mining battery locomotive with energy recuperation applied
PBN-AR
Instytucja
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
ISSN
2449-6421
EISSN
Wydawca
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
35-41
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Lokomotywa akumulatorowa
Lokomotywa elektryczna
Energochłonność
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Poprawa sprawności maszyn górniczych jest jednym z głównych celów, jakie stawiają przed sobą konstruktorzy, producenci i użytkownicy, gdyż ma on bezpośrednie przełożenie na aspekt funkcjonalny i ekonomiczny. W przypadku górniczych lokomotyw akumulatorowych istotnym czynnikiem umożliwiającym zwiększenie ich efektywności pracy jest zdolność układu elektrycznego do rekuperacji energii. Nowoczesne układy energoelektroniczne cechują się wysoką sprawnością, z możliwością rekuperacji energii w szerokim zakresie. Istnieje jednak problem dotyczący struktury źródła zasilającego - baterii akumulatorów. Górnicze lokomotywy akumulatorowe zasilane są z baterii składających się z ogniw kwasowo-ołowiowych, które w procesie hamowania elektrycznego (rekuperacji energii) wydzielają wodór, stający się w pewnych stężeniach gazem wybuchowym. W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, problem bezpieczeństwa stosowania ogniw kwasowo-ołowiowych był inspiracją do odjęcia prac zmierzających do identyfikacji stężenia wodoru wydzielającego się z baterii w czasie pracy lokomotywy akumulatorowej w warunkach rzeczywistych. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań. Określono również możliwości realizacji efektywnej rekuperacji energii z kontrolą bezpiecznej wartości poziomu stężenia wodoru.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
590938