Novel sequence of pregnancy-associated glycoprotein genes (within exon 1) identified in the Euroasian beaver genome
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Medycznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Książka
Tytuł książki
The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes"
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7607-270-8
Wydawca
[b.w.]
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Novel sequence of pregnancy-associated glycoprotein genes (within exon 1) identified in the Euroasian beaver genome
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
30
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes"
Początek konferencji
2016-02-03
Koniec konferencji
2016-02-05
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000009277