Gold nanoparticles and ions - friends or foes? As they are seen by human cells U-937 and HL-60
PBN-AR
Instytucja
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Experimental Nanoscience
ISSN
1745-8080
EISSN
1745-8099
Wydawca
TAYLOR & FRANCIS LTD
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
7
Strony od-do
564-580
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
740296
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych