Procedury pomiarów parametrów optycznych endoskopów stosowanych w zabiegach diagnostyczno-leczniczych [Measurement procedures of optical parameters of endoscopes applied to treatment and diagnosing processes]
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Nowa Audiofonologia
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
51-57
Numer tomu
5
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
urządzenia optyczne
PL
obrazowanie optyczne
PL
raport techniczny
EN
optical devices
EN
optical imaging
EN
technical report;
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawione zostały procedury pomiarowe wybranych parametrów optycznych endoskopów wykorzystywanych w zabiegach diagnostyczno-leczniczych. Procedury te zostały opracowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) oraz Instytut Optyki Stosowanej (INOS) na podstawie doświadczeń medycznych oraz wiedzy z zakresu optyki instrumentalnej. Badane były między innymi: równomierność oświetlenia obiektu przez układ optyczny endoskopu oraz jego wpływ na rejestrowany obraz, rozdzielczość rejestrowanego obrazu, wartość transmisji układu oświetlającego i rejestrującego, głębia ostrości oraz dystorsja układu. Parametry te mają znaczący wpływ na jakość odwzorowania obrazu, a tym samym na ocenę przez lekarza zmian chorobowych u pacjenta.
Język
EN
Treść
The paper demonstrates a collection of measurement testing processes of selected optical parameters of endoscopes applied to treatment and diagnosing procedures. They have been developed by two research centers: the Institute of Physiology and Pathology of Hearing (IFPS) and the Institute of Applied Optics (INOS). In order to accomplish this work the two Institutes have brought and combined their expertise in medicine and instrumental optics. Among other factors, the following quantities have been measured: illumination uniformity and its influence on recorded images, image resolution, light transmission of the illumination and imaging systems, depth of focus and image distortion. Those parameters have significant impact on image quality and eventually on the evaluation of a disease in a patient.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
PX-57b7abe6c2dcdbad77421619
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych