WPŁYW WSPÓŁRZĘDOWEJ UPRAWY KONICZYNY BIAŁEJ I LUCERNY SIEWNEJ NA ZACHWASZCZENIE UPRAWY WIERZBY WICIOWEJ (SALIX SP.)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO
ISSN
1232-3578
EISSN
Wydawca
Centrum Doradztwa Rolniczego (oraz Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu - patrz informacje dodatkowe)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
81
Strony od-do
115-123
Numer tomu
3
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
wierzba wiciowa
zachwaszczenie
koniczyna biała
lucerna siewna
en
willow
weed infestation
white clover
alfalfa
Streszczenia
Język
pl
Treść
Doświadczenia polowe prowadzono w uprawie wierzby wiciowej w latach 2013 i 2014. Celem badań było określenie wpływu zachwaszczenia na plonowanie dwóch odmian wierzby wiciowej Turbo i Start oraz przydatności wspórzędowej uprawy lucerny siewnej i koniczyny białej w regulacji zachwaszczenia upraw wierzby wiciowej. Straty plonu świe- żej masy wierzby wiciowej spowodowane zachwaszczeniem uzależnione są od roku uprawy oraz od odmiany wierzby wiciowej. W obydwu latach badań uprawa współrzędowa roślin bobowatych ograniczyła liczbę oraz świeżą masę chwastów jednorocznych, w porównaniu do kontroli. Spośród analizowanych wariantów najwyższą redukcję zachwaszczenia stwierdzono w obiekcie badań, w którym wysiano koniczynę białą.
Język
en
Treść
The field experiment on willow cultivars was conducted in 2013 and 2014. The aim of the study was to determine the effects of weed infestation on yield of two willow varieties (Turbo and Start) and intercropping white clover and alfalfa on weed infestation. The loss of willow fresh weight caused by weeds varied from year to year and depended on variety of willow. Intercropping of bean plants significantly limited number and fresh weight of annual weeds in both years in comparison to control. Among the analyzed variants white clover addition caused the highest reduction of weeds.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
720814