ANALIZA OPŁACALNOŚCI OCHRONY CHEMICZNEJ PRZED CHWOŚCIKIEM BURAKA (CERCOSPORA BETICOLA SACC.) NA ODMIANACH ODPORNYCH
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO
ISSN
1232-3578
EISSN
Wydawca
Centrum Doradztwa Rolniczego (oraz Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu - patrz informacje dodatkowe)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
81
Strony od-do
94-102
Numer tomu
3
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
chwościk buraka
odporność odmian
wskaźnik pokrycia kosztów
en
Cercospora beticola; resistant varieties
cost coverage ratio
Streszczenia
Język
pl
Treść
W latach 2013–2014 w miejscowości Koniczynka koło Torunia przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie poletkowe, którego celem była ocena efektywności ekonomicznej ochrony fungicydowej pięciu odmian odpornych na chwościka buraka. Czynnikami doświadczalnymi były odmiany buraka cukrowego (Finezja, Gallant, Jagusia, Milton, Pikador) oraz ochrona fungicydowa przed chwościkiem buraka (obiekt kontrolny oraz obiekt chroniony). Pod koniec wegetacji oceniono indeks porażenia roślin przez chwościka buraka oraz oznaczono plon korzeni. Efektywność ekonomiczną ochrony chemicznej przed chwościkiem buraka obliczono za pomocą wskaźnika pokrycia kosztów (Wpk) oraz orientacyjnych wskaźników opłacalności E1 i E2. Stosowanie ochrony chemicznej przeciw chwościkowi buraka w warunkach niskiej presji patogena na odmianach odpornych skutkowało istotnym spadkiem indeksu porażenia liści, co przyczyniło się do wzrostu plonu korzeni. Przy czym, nadwyżka produkcji rekompensowała koszty zabiegów w przypadku dwóch spośród pięciu badanych odmian.
Język
en
Treść
Economic efficiency of plant fungicide protection of five resistant against Cercospora leaf spot sugar beet varieties were tested in two factor experiment on plots in 2013-2014. Sugar beet varieties (Finezja, Gallant, Jagusia, Milton and Pikador) and chemical protection against Cercospora leaf spot (protected and unprotected plots as a control) were factor of experiment. The index of leaf infection by Cercospora beticola and root yield were estimated at the late vegetation time. Economic effectiveness of fungicide protection against C. beticola were calculated using cost coverage ratio (Wpk) and rough profitability index E1 and E2. Protection of resistant sugar beet varieties in low pathogen pressure condition resulted in significant reduction of infection index and root yield increase. Yield increase compensated cost of fungicide protection in case of two among five varieties.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
720755