Porównanie stopnia uszkodzeń różnych odmian łubinu żółtego ( Lupinus lute us L.) przez trzy gatunki ślimaków nagich Arion vulgaris , Arion rufus i Deroceras reticulatum
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Progress in Plant Protection
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
85-88
Numer tomu
56
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
ślimaki; odmiany łubinu żółtego; uszkodzenia
en
slugs ; cultivars of yellow lupine; damage
Streszczenia
Język
pl
Treść
W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono badan ia nad wielkością uszkodzeń roślin siedmiu odmian łubinu żółtego przez ślimaki nagie Arion vulgaris , Arion rufus i Deroceras reticulatum . Testy bez wyboru wykonano na roślinach w fazie 2 – 3 liści właściwych, które eksponowano na żerowanie ślimaków. Stwierdz ono istotne różnice w wielkościach uszkodzeń roślin niektórych odmian łubinu przez ślimaki. A. vulgaris najsłabiej uszkadzał rośliny łubinu odmiany Dukat w porównaniu do roślin łubinu odmiany Lord, natomiast A. rufus , odwrotnie. Stopień uszkodzenia roślin wszystkich odmian łubinu żółtego przez D. reticulatum był podobny . Wykazano, że wrażliwość odmian łubinu żółtego na uszkodzenia przez ślimaki A. vulgaris i A. rufus jest zróżnicowana i specyficzna dla tych gatunków ślimaków, co wynika z ich różnych prefere ncji pokarm
Język
en
Treść
We studied in laboratory conditions the degree of damage on seven yellow lupine cultivars caused by the slugs Arion vulgaris , Arion rufus and Deroceras reticulatum . The tests without choice were performed on plants at the growth stage of 2 –3 leaves, which were exposed to slug grazing. Significant differences in the degree of damage resulting from slug f eeding were found on some of the yellow lupine cultivars. A. vulgaris damaged plants of the Dukat cultivar the least as compare to the Lord cultivar, while for A. rufus the results were opposite. The degree of plant damage caused by D. reticulatum was simi lar for all yellow lupine cultivars. It was shown that the sensitivity of yellow lupine cultivars to damage caused by A. vulgaris and A. rufus is diverse and specific to those slug species, and affected by their different food preferences.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
726902
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych