Relacja między pacjentem i psychoterapeutą a skuteczność psychoterapii
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-64788-29-1
Wydawca
Oficyna Wydawnicza „Humanitas”
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Relacja między pacjentem i psychoterapeutą a skuteczność psychoterapii
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
165-178
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
rozdział w monografii naukowej
Inne
System-identifier
PX-57bd84f4c2dced8399d5deea