Biological characterization of Neomysis integer (Leach, 1815) from the Pomeranian Bay in 2006–2007
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Journal of Ecological Engineering
ISSN
EISSN
2299-8993
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
40–52
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
EN
Mysidacea
EN
Neomysis integer
EN
Pomeranian Bay
EN
Baltic Sea
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000067634
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych