Probiotic fermented beverages based on acid whey
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej : Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału = The contribution of the natural sciences to the development of politics of sustainable development of agriculture : the 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference
Data publikacji
2015
ISBN
9788376631950
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Probiotic fermented beverages based on acid whey
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
192-193
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej : Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału
Początek konferencji
2015-06-17
Koniec konferencji
2015-06-18
Lokalizacja konferencji
Szczecin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000072496