Godne ochrony stanowisko flory oraz roślinności kserotermicznej na wzgórzu Golcówka w Imielinie (Wyżyna Śląska)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Chrońmy Przyrodę Ojczystą
ISSN
0009-6172
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
380-387
Numer tomu
5
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
ochrona przyrody
Wyżyna Śląska
Inne
System-identifier
0192700123445