Preparation of controlled release fertilizer with the use of biodegradable aliphatic copolyester based on poly(butylene succinate) and dimeryzed fatty acid
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings 41th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering
Data publikacji
2014
ISBN
9788089475131
Wydawca
S. 344-352
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Preparation of controlled release fertilizer with the use of biodegradable aliphatic copolyester based on poly(butylene succinate) and dimeryzed fatty acid
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
344-352
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,57
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
controlled release fertilizers
PL
biodegradable materials
PL
aliphatic copolyesters
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
41th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering
Początek konferencji
2014-05-26
Koniec konferencji
2014-05-30
Lokalizacja konferencji
Tatranské Matliare
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000066914