Scale adaptive simulation of the liquid mixing in an agitated vassel equipped with eccentric HE 3 impeller
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings 40th International Conference of Slovak Society Chemical Engineering
Data publikacji
2013
ISBN
9788089475094
Wydawca
Slovak Society of Chemical Engineering
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Scale adaptive simulation of the liquid mixing in an agitated vassel equipped with eccentric HE 3 impeller
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
763-772
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
agitation
EN
eccentric impeller
EN
CFD
EN
HE 3 impeller
EN
scale adaptive simulation
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Conference of Slovak Society Chemical Engineering
Początek konferencji
2013-05-27
Koniec konferencji
2013-05-31
Lokalizacja konferencji
Tatranské Matliare
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000062301