Ko­rzy­ści z udo­stęp­nia­nia grun­tów ko­mu­nal­nych w użyt­ko­wa­nie wie­czy­ste
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7556-606-2
Wydawca
CeDeWu
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ko­rzy­ści z udo­stęp­nia­nia grun­tów ko­mu­nal­nych w użyt­ko­wa­nie wie­czy­ste
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
383-401
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
203696