Analiza zmian wydajności pracy wybranych grup gospodarstw rolnych w regionie Pomorze i Mazury
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
5
Strony od-do
17-22
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa
PL
funkcja wydajności pracy
PL
metoda nieoznaczonych mnożników Lagrange’a
PL
metoda programowania liniowego
EN
Cobb-Douglas production function
EN
productivity function
EN
Lagrange’s method of undetermined multipliers
EN
linear programming method
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000071208