How do voiceless fricatives contribute to intended intonation? A comparison of whispered, semi-whispered and normal speec
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Universität Köln
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
How do voiceless fricatives contribute to intended intonation? A comparison of whispered, semi-whispered and normal speec
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
472-475
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISSP
Nazwa konferencji
10th International Seminar on Speech Production
Początek konferencji
2014-05-05
Koniec konferencji
2014-05-08
Lokalizacja konferencji
Cologne
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000072258