Kryzys gospodarczy a działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie podlaskim w latach 2008-2013
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Uniwersytet w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ISSN
2080-4881
EISSN
2300-4096
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
41
Strony od-do
135-145
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
kryzys
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
podmioty z kapitałem zagranicznym
en
crisis
foreign direct investment
campanies with the foreign capital
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Opracowanie ma na celu wskazanie wpływu kryzysu z lat 2008–2009 na funkcjonowanie podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2007–2013 z uwzględnieniem podmiotów działających w województwie podlaskim. Zastosowano metodę indukcyjno-dedukcyjną na podstawie danych statystycznych dostępnych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Z analizy danych można wysunąć wniosek, że kryzys 2008–2009 miał wpływ na zmianę parametrów funkcjonowanie podmiotów z kapitałem zagranicznym, jednak nie tak wielki, jakby się spodziewano. W województwie podlaskim działa niecały 1% podmiotów z kapitałem zagranicznym zatrudniających tyle samo procent osób.
Język
en
Treść
This article aims to show the impact of the crisis of 2008–2009 the functioning of entities with foreign capital in Poland. The analysis covers the years 2007–2013 taking particular account of entities operating in Podlasie. Statistical data were used GUS. The analysis of data shows that the 2008–2009 crisis had little impact on the functioning of enterprises with foreign capital in Podlasie.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Inne
System-identifier
PBN-R:726371
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych