Implementacja polityk unijnych w Polsce i pozostałych krajach członkowskich, z perspektywy kryzysu w UE
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Europejski
ISSN
1641-2478
EISSN
Wydawca
Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
70-89
Numer tomu
2/2015
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
implementacja polityk unijnych
transpozycja dyrektyw
komitologia
kryzys
strefa euro
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Autorka analizuje w artykule najważniejsze wyzwania w zakresie wdrażania polityk UE w państwach członkowskich w czasie kryzysu gospodarczego. Główne obszary analizy procesów wdrażania polityk UE w Polsce i w innych państwach członkowskich to: najważniejsze problemy, z jakimi borykają się państwa członkowskie UE w kontekście kryzysu w zakresie wdrażania prawa UE, zmiany w mechanizmach imple- mentacji prawa UE, wyzwania dla strefy euro w czasie kryzysu, procedury komitologiczne i ich znaczenie w czasie kryzysu. Artykuł zawiera rekomendacje związane z wdrażaniem prawa UE dla specjalistów zaanga- żowanych w kwestie implementacji polityk unijnych zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
711647