Bakteryjne kultury starterowe jako gwarancja dobrej jakości pieczywa ekologicznego o cechach funkcjonalnych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Książka
Tytuł książki
Współczesne trendy w kształtowaniu jakości żywności
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7160-834-6
Wydawca
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Bakteryjne kultury starterowe jako gwarancja dobrej jakości pieczywa ekologicznego o cechach funkcjonalnych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
16-24
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-56e7ebee2cdc5c33fd0cf4fd