Metaheurystyki jako metody rozwiązywania problemu dostaw
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy
Data publikacji
2016
ISBN
9788372857941
Wydawca
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Metaheurystyki jako metody rozwiązywania problemu dostaw
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
534-670
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
8,56
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
planowanie dostaw
algorytm Clarke’a i Wrighta
algorytm symulowanego wyżarzania
algorytm mrówkowy
en
Vehicle Routing Problem
Clarke and Wright Algorithm
Simulated Annealing Algorithm
Ant Colony Algorithm
Streszczenia
Język
pl
Treść
Planowanie dostaw jest problemem NP-trudnym i nie sposób zapewnić znalezienie rozwiązania dla instancji o dużych rozmiarach. Dlatego większość wykorzystywanych metod opiera się na algorytmach heurystycznych, które nie gwarantują odnalezienia rozwiązania optymalnego, ale ich wydajność jest akceptowalna dla przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono wybrane warianty problemu dostaw, a dla wybranych (klasyczny problem dostaw, problem dostaw w oknami czasowymi, problem dostaw dzielonych) przedstawiono model matematyczny oraz rozwiązania (algorytm Clarke’a i Wrighta dla problemu klasycznego, algorytm symulowanego wyżarzania dla problemu dostaw z oknami czasowymi oraz algorytm mrówkowy dla problemu dostaw dzielonych) wraz z przeprowadzonymi badaniami i analizą wyników dotyczącą zastosowanego rozwiązania.
Język
en
Treść
The vehicle routing problem is classified as NP-hard. Hence, it is impossible to find a solution for its large-size instances. Most of the methods applied are based on heuristic algorithms, which do not guarantee finding the optimal solution, but are efficient enough to be applied in a company. This paper focuses on the selected variants of the vehicle routing problem (classic vehicle routing problem, vehicle routing problem with time window, split delivery vehicle routing problem), its mathematical model and solutions (Clarke and Wright algorithm for the classic vehicle routing problem, the simulated annealing algorithm for the vehicle routing problem with time window and ant colony optimization algorithm for the split vehicle routing problem). The research steps are presented together with the analysis of results
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
731307