Effects of simultaneous use of methyl jasmonate with other plant hormones on the level of anthocyanins and biogenic amines in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Acta Agrobotanica
ISSN
0065-0951
EISSN
2300-357X
Wydawca
POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
17-26
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
PL
Aminy
Antocyjany
Auksyny
Fitohormony
Gibereliny
Gryka zwyczajna
Hormony
Jasmonian metylu
Kinetyna
Siewki
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of the study was to assess the impact of auxin (IAA), gibberellin (GA3) and cytokinin (kinetin), used solely and in combination with methyl jasmonate (MJ), on the accumulation of anthocyanins and biogenic amines in hypocotyls and cotyledons of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seedlings. The obtained results indicate that accumulation of anthocyanins in buckwheat seedlings was dependent on the concentration of the phytohormone applied and the tissue studied. The combined use of MJ and IAA, GA3 or kinetin partly reversed the effect of strong inhibition of anthocyanin synthesis by MJ. IAA used solely decreased the level of anthocyanins in de-etiolated buckwheat cotyledons. IAA also caused a reduction of putrescine content, both in hypocotyls and cotyledons of buckwheat seedlings. MJ used alone caused high accumulation of 2-phenylethylamine (PEA) in buckwheat cotyledons and hypocotyls. The simultaneous application of MJ and IAA, GA3 or kinetin also stimulated PEA synthesis in buckwheat tissues, however this effect was significantly lower compared to the use of MJ only. A reverse significant correlation between PEA and anthocyanin contents occurred in buckwheat hypocotyls, but not in cotyledons. It was suggested that the deficiency of L-phenylalanine, a substrate for synthesis of 2-phenylethylamine, may be partly responsible for the decline in anthocyanin content in buckwheat hypocotyls dunder the influence of MJ.
Język
PL
Treść
Celem pracy była ocena wpływu auksyny (IAA), gibereliny (GA3) i cytokininy (kinetyna) stosowanych wyłącznie, oraz jednocześnie z parami jasmonianu metylu (MJ), na akumulację antocyjanów i amin biogennych w hipokotylach i liścieniach siewek gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench). Uzyskane wyniki wskazują, że nagromadzanie antocyjanów w siewkach gryki było zależne od stężenia zastosowanego fitohormonu i badanej tkanki. Łączne stosowanie MJ i IAA, GA3 lub kinetyny częściowo odwracało efekt silnego hamowania syntezy antocyjanów przez MJ. IAA zastosowany samodzielnie obniżał poziom antocyjanów w liścieniach oraz powodował zmniejszenie zawartości putrescyny w hipokotylach i liścieniach gryki. MJ stosowany samodzielnie powodował duże nagromadzanie 2-fenyloetyloaminy (PEA) w liścieniach i hipokotylach gryki. Jednoczesne stosowanie MJ i IAA, GA3 lub kinetyny stymulowało również wzmożoną syntezę PEA w tkankach gryki, jednak wpływ ten był znacznie niższy w porównaniu do użycia jedynie MJ. Wystąpiła odwrotna korelacja między zawartością PEA i antocyjanów w hipokotylach gryki, ale nie w liścieniach. Zasugerowano, że za spadek zawartości antocyjanów w hipokotylach gryki pod wpływem MJ może być częściowo odpowiedzialny niedobór L-fenyloalaniny będącej substratem do syntezy 2-fenyloetyloaminy (PEA).
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272501148418
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych