Rola skojarzeń w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej = The role of associations in creating the image of a territorial unit
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
25 (98)
Strony od-do
297-304
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Marketing terytorialny
Samorząd terytorialny
Promocja
Wizerunek (marketing)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Złożony i długofalowy proces kreowania wizerunku tak specyficznego podmiotu, jakim jest jednostka terytorialna, zakłada przede wszystkim wypracowanie jego rozpoznawalności. Fakt, iż owa rozpoznawalność powinna być jednoznacznie pozytywna, przyjmuje się - i słusznie - jako niekwestionowany, oczywisty cel podejmowanych działań wizerunkowych. Nie bez powodu w większości ujęć teoretycznych wizerunek miasta definiuje się w kategoriach skomplikowanego zbioru "wytworów mentalnych" i to właśnie na bazie wytworów, jakimi są skojarzenia, zachodzi proces identyfikacji wizerunku jednostek terytorialnych. W artykule omówiono pozytywne i negatywne aspekty skojarzeń związanych z procesami komunikacyjnymi jednostek terytorialnych
Język
EN
Treść
The complex and long-term process of creating an image of such a specific subject as a territorial unit, primarily involves the development of its recognition. The fact that this recognition should be overwhelmingly positive - and rightly so - is the undisputed, obvious objective of all the activities of creating the image. There's a reason why in most of theoretical concepts, an image of the city is defined in terms of a complex set of "mental creations", and it is underlined that the process of a city identification is based on associations. This article is about the positive and negative aspects of the associations connected with the city processes of communication
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272501140839