Effect of selective laser melting technology on the tribological properties of the prototype of intervertebral disc endoprothesis
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Inżynieria Powierzchni
ISSN
1426-1723
EISSN
Wydawca
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
24-30
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
total disc replacement (TDR)
Co28Cr6Mo alloy
selective laser melting (SLM)
coefficient of friction
wear
pl
całkowita endoprotezoplastyka krążka międzykręgowego
stop Co28Cr6Mo
selektywne topienie laserowe (SLM)
współczynnik tarcia
zużycie
Streszczenia
Język
en
Treść
Work on the design of a new construction of intervertebral disc prosthesis of the lumbar spine has been started; the metal components of this endoprosthesis have been manufactured of CoCrMo alloy using the technology of selective laser melting (SLM). For comparative studies, the endoprostheses have been manufactured by machining with the use of numerically controlled machine tools (CNC). The fabricated prototypes have undergone the tribological tests using the SBT-03.1 spine simulator. The aim of the study was to determine the potential of SLM technology in the fabrication process of the elements of intervertebral disc endoprosthesis and to determine the impact of this technology on friction resistance and the amount of generated wear debris.
Język
pl
Treść
Podjęto pracę nad zaprojektowaniem nowej konstrukcji endoprotezy krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa, której komponenty metalowe wykonano ze stopu CoCrMo przy zastosowaniu technologii selektywnego topienia laserowego (SLM). Do badań porównawczych zostały wytworzone endoprotezy metodą obróbki skrawaniem z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Wykonane prototypy poddano testom tribologicznym z wykorzystaniem symulatora kręgosłupa SBT-03.1. Celem pracy było określenie potencjału technologii SLM w procesie wytwarzania elementów endoprotez krążka międzykręgowego oraz określenie wpływu tej technologii na opory tarcia oraz ilość generowanych produktów zużycia.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
728640