Rola diagnozy w Gimnazjalnym Programie Kształcenia Kompetencji KLuczowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań Edukacyjnych
Książka
Tytuł książki
Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z róznych perspektyw badawczych
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63873-06-6
Wydawca
Grupa Tomami
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Rola diagnozy w Gimnazjalnym Programie Kształcenia Kompetencji KLuczowych
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
137-147
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,52
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
Początek konferencji
26-09-2013
Koniec konferencji
28-09-2013
Lokalizacja konferencji
Gniezno
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Inne
System-identifier
1220