Oczekiwania społeczne w zakresie rewitalizacji terenu pogórniczego kopalni kruszywa naturalnego „Waryś”
PBN-AR
Instytucja
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody – wybrane problemy w Polsce
Data publikacji
2016
ISBN
9788394120252
Wydawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Oczekiwania społeczne w zakresie rewitalizacji terenu pogórniczego kopalni kruszywa naturalnego „Waryś”
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
51-60
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Odnawialne źródła energii i ochrona przyrody w działalności studenckich kół naukowych
Początek konferencji
2016-03-10
Koniec konferencji
2016-03-12
Lokalizacja konferencji
Tarnów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PBN-R:742153