Communio jako punkt docelowy obowiązywalności prawa kościelnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7702-624-3
Wydawca
Wydawnictwo KUL
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Communio jako punkt docelowy obowiązywalności prawa kościelnego
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1035-1051
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,775
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Communio
Obowiązywalność Prawa
Funkcja Prawa
Kościół
Zbawienie
EN
Communio
Validy of Law
Function of law
Church
Salvation
Streszczenia
Język
PL
Treść
[...]
Język
EN
Treść
[...]
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
67195