Gniezno - kolebką początków państwowości polskiej za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7702-883-4
Wydawca
Wydawnictwo KUL
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Gniezno - kolebką początków państwowości polskiej za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
353-361
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,625
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
gród
Gniezno
historia
Państwo Polskie
EN
Castle
Gniezno
History
Polish State
Streszczenia
Język
PL
Treść
Początki państwowości państwa polskiego sięga do czasów Mieszka I do Gniezna. Polska była otoczona państwami chrześcijańskimi, dlatego decyzja Mieszka I jest zupełnie słuszna, że dobrowolnie przyjmuje dla siebie i swoich poddanych wiarę chrześcijańską, by zapewnić na długi czas bezpieczeństwo przed ewentualnymi agresorami. Artykuł przedstawia charakterystykę Gniezna z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Krótko wskazuje na budowę grodu, na drużynę mieszka I i na Gniezno jako rozwinięty gospodarczo i monetarnie ośrodek miejski na owe czasy. Artykuł składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie; 2. Gniezno jako gniazdo pierwszych władców Polski; 3. Czasy Mieszka I i jego poprzedników; 4. Bolesław Chrobry jako monarcha Polski. 5. Rola Kościoła w uzyskiwaniu tożsamości dla państwa Polskiego; 6. Podsumowanie.
Język
EN
Treść
The beginnings of the statehood of the Polish state dates back to the time of Mieszko I to castle in Gniezno. Poland was surrounded by Christian nations, so the decision of Mieszko I is quite right that voluntarily assumes for himself and his subjects the Christian faith to ensure the long term security against potential aggressors. This article presents the characteristics of Gniezno from the time of Mieszko I and Boleslaw the Brave. Shortly points to build a castle on the team lives and Gniezno and as developed economically and monetarily urban center at that time. This article consists of the following parts: 1. Introduction; 2. Gniezno as the first seat of Polish kings; 3. Times of Mieszko I and his predecessors; 4. Boleslaw the Brave as the Polish monarch. 5. The Role of the Church in obtaining the identity of the Polish state; 6. Conclusion.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
76841