Trends in the Political and Economic Cooperation of the Koreas Since the Last Inter-Korean Summit
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ISSN
1505-2192
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Adam Marszałek
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
40
Strony od-do
146-159
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,86205
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
Republic of Korea
Democratic People's Republic of Korea
Politics
International Law
Inter-Korean Summit Pyongyang'2007
PL
Republika Korei
Republika Ludowo-Demokratyczna Korei
polityka
prawa międzynarodowego
Inter-koreańskiej Summit Pyongyang'2007
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł porusza kwestie stosunków między państwami koreańskimi po ostatnim szczycie przywódców. Ewolucję relacji międzykoreańskich można podzielić na okresy, które odzwierciedlają charakter i specyfikę współpracy i rywalizacji między Koreą Północną i Południową. Stosunki międzykoreańskie obejmują zagadnienia, współpracy gospodarczej i kulturalnej oraz dialogu zjednoczeniowego. Warto zauważyć, że wszystkie wymienione obszary wzajemnie się zazębiają. Od „polityki słonecznego zaangażowania” (słoneczna polityka) zainicjowanej przez prezydenta Kim Dae-jung, uznano, że jedną z głównych przeszkód na drodze do zjednoczenia Korei stanowi przepaść w rozwoju gospodarczym między Północą a Południem, dlatego zwiększona współpraca gospodarcza miała być głównym poziomem relacji międzykoreańskich. Mimo niepowodzenia niektórych wspólnych projektów gospodarczych, zainicjowana współpraca, może wzmocnić wzajemne zaufanie oraz „rozszczelnić system polityczny” KRL-D co w konsekwencji umożliwi stopniowe wprowadzanie reform. Należy podkreślić, iż Republika Korei stał się drugim co do wielkości partnerem handlowym KRL-D po Chinach.
Język
EN
Treść
This Article concern relations between Korean states after second inter-Korean summits. The evolution of inter-Korean relations can be divided into periods that mirror the nature and specific character of cooperation and rivalry of the two Koreas. Inter-korean dialogue cover the issues of a unification dialogue and an economic and cultural cooperation; it is worth noting that all the mentioned areas of cooperation overlap. Ever since the Sunshine Policy initiated by President Kim Dae-jung, it has become apparent that one of the main obstacles to the unification of the Koreas is the economic gap; therefore, an increased economic cooperation was to be sought. Despite failure of some economic projects, owing to the economic initiatives and increased cooperation, the Korean states have strengthened mutual trust. The Republic of Korea has become the second largest DPRK's trading partner after China.
Cechy publikacji
original-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
85340