Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
238
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Difin
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
978-83-7930-576-6
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
10
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
finanse publiczne,
budżet państwa,
zarządzanie długiem Skarbu Państwa,
potrzeby pożyczkowe
Streszczenia
Język
polski
Treść
Chroniczna nierównowaga budżetowa stanowi jeden z największych problemów sektora finansów publicznych w Polsce. Ponieważ poza rachunkiem kasowego deficytu budżetowego znajduje się wiele przepływów pieniężnych, w tym o charakterze quasi-dotacji, dlatego w celu zbadania rozmiarów i uwarunkowań tej nierównowagi w książce odniesiono się do potrzeb pożyczkowych netto i brutto budżetu państwa. Przeprowadzone badania empiryczne zmierzały zaś do określenia czynników determinujących potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce w latach 2004–2011. Skupienie uwagi na budżecie państwa uzasadnia jego kluczowa rola w polskim sektorze finansów publicznych. Źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych badano dwupłaszczyznowo, tzn. z przedmiotowego (instrumentalnego) oraz podmiotowego (sektorowego) punktu widzenia. Przypadek Polski rozważano nie w oderwaniu od, lecz w nawiązaniu do sytuacji oraz rozwiązań stosowanych w innych państwach członkowskich OECD i Unii Europejskiej.
Inne
System-identifier
222901