Synteza, konformacja i spektroskopia analogów nukleozydów oraz ich aktywność antywirusowa.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Postępy Biochemii
ISSN
0032-5422
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Biochemiczne
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
284-291
Numer tomu
61
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
nukleozydy,
synteza,
konformacja,
enzymatyka,
własności antywirusowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Chemicznie modyfikowane analogi nukleozydów i nukleotydów, składników kwasów nukleinowych, stanowią przedmiot intensywnych badań fizykochemicznych i biochemicznych, od czasu opracowania i opublikowania modelu podwójnej helisy DNA przez Watsona i Cricka w 1953 r. [1]. Budowa chemiczna, w tym tautomeria zasad azotowych oraz konformacja monomerów składowych DNA i RNA, warunkują struktury przestrzenne, drugo- i trzeciorzędowe, cząsteczek kwasów nukleinowych. Podobnie, parametry strukturalno-dynamiczne pochodnych nukleozydów i nukleotydów warunkują ich biologiczną aktywność w procesach mutagenezy, kancerogenezy i (potencjalnym) działaniu przeciwwirusowym i przeciwnowotworowym. W przeglądzie zaprezentowano interdyscyplinarne podejście w badaniach nukleozydów przez prof. Davida Shugara i jego zespół, które obejmuje syntezy chemiczne analogów nukleozydów, wyznaczanie parametrów fizykochemicznych, spektralnych i strukturalnych, m. in. metodami spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i dyfrakcji rentgenowskiej oraz charakterystykę własności tych analogów w stosunku do wybranych enzymów szlaków metabolicznych, istotnych z punktu widzenia aktywności przeciwwirusowej. W takim ujęciu, wieloletni nurt badań stanowi realizację kluczowego paradygmatu biofizyki molekularnej, uwarunkowania funkcjonowania biomolekuł przez ich szeroko rozumianą strukturę (ang. structure-activity relationship).
Cechy publikacji
Article
Inne
System-identifier
PX-56b476898106eb71826ee7ae