Sprawność bilingwalna i bikulturowa : przejaw adaptacji czy separacji? inklinacje glottodydaktyczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
Adaptacje
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63268-28-2
Wydawca
Uniwersytet Śląski
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Sprawność bilingwalna i bikulturowa : przejaw adaptacji czy separacji? inklinacje glottodydaktyczne
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
419-433
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0192600108590