Dziedzictwo kulturowe śląskich Luteranów po przełomie politycznym w 1989 roku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
Dziedzictwo kulturowe Śląska : miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje XVIII Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2013 publikacja pokonferencyjna (wybór tekstów)
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-63995-28-7
Wydawca
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Dziedzictwo kulturowe śląskich Luteranów po przełomie politycznym w 1989 roku
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
27-33
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0192700123431