Canola oil electrooxidation in an aqueous solution og KOH - Possibility of alkaline fuel cell powering with canola oil
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Książka
Tytuł książki
XII Konferencja : Problemy badawcze energetyki cieplnej. Książka streszczeń
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Canola oil electrooxidation in an aqueous solution og KOH - Possibility of alkaline fuel cell powering with canola oil
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
27-27
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
PBEC 2015
Nazwa konferencji
XII Konferencja : Problemy badawcze energetyki cieplnej
Początek konferencji
2015-12-08
Koniec konferencji
2015-12-11
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
UO640755b9f49241dfb4cc9efd0954b9ed