Effect of fluazifop-p-butyl treatment on pigments and polyamines level within tissues of non-target maize plants.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ogrodnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY
ISSN
0048-3575
EISSN
Wydawca
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
78-85
Numer tomu
107
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
Maize
Fluazifop-p-butyl
Anthocyanins
Polyamines
Amino acid decarboxylases
polski
jasmonian metylu
siewki
antocyjany
aminy
dekarboksylazy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
0
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Fluazifop-p-butyl (FL) is one of the most popular graminicides from arylophenoxypropionate group. These herbicides act as inhibitors of acetyl-CoA carboxylase (ACCase) that catalyzes the formation of malonyl- CoA during metabolism of lipids and/or of some secondary compounds. On the other hand arylopropionates and cyclohexanediones cause phytotoxic effects by stimulating free-radicals generation and causing oxidative stress in susceptible plants. However, the importance of disturbances in plant pigments and polyamines accumulation for this effect is not clear. The aim of this work is to quantify the phytotoxicity of FL to non target maize plant and to explain how photosynthetic pigments, anthocyanins (ANC) and polyamines participate in this interaction. Obtained results showed reduction of chlorophyll a and b, but only in case of the highest herbicide dose. Lower FL concentrations caused increase of the photosynthetic pigments, or were not effective. A similar effect was stated for putrescine, while spermidine was reduced within epicotyl of leaf tissues. In case of 2-phenylethylamine (PEA), there was observed a lack of significant changes within leaves and an increase in epicotyl under the middle and the highest dose of the herbicide. Moreover, FL induced ANC accumulation in epicotyls of maize seedlings. The activity of such key enzymes of polyamine biosynthesis as: ornithine decarboxylase (ODC) and lysine decarboxylase (LDC), increased in leaves treated with herbicide at the lowest concentration and decreased under the highest. However, in case of epicotyls the decreasing tendency was observed with the exception of ODC under the highest FL dose. The activity of tyrosine decarboxylase (TyDC) was importantly elevated only within epicotyls under the lower FL concentrations. It was concluded that FL inhibits maize growth, and the intensity of the effect is positively correlated with the herbicide concentration. The phenomenon was related to changes in content of pigments, polyamines and activity of studied enzymes.
Język
polski
Treść
Siewki czterech gatunków warzyw (kukurydzy, pomidora, rzodkiewki i cebuli) traktowano przez 7 dni parami jasmonianu metylu (MeJA). MeJA przyspieszyć proces starzenia tkanek roślinnych, powodując nagromadzenie antocyjanów. Jedynym wyjątkiem były hipokotyle siewek rzodkiewki, w których stwierdzono zmniejszenie zawartości antocyjanów pod wpływem par MeJA. Wykazano, że MeJA ma zróżnicowany wpływ na zawartości amin biogennych. W przypadku liści i epikotyli kukurydzy oraz hipokotyli pomidora pary MeJA nie miały wpływu na zawartość putrescyny (Put). Z kolei liście pomidorów reagowały wzrostem poziomu putrescyny pod wpływem par MeJA. Natomiast w tkankach cebuli i rzodkiewki obserwowano bardzo duży spadek zawartości Put i spermidyny pod wpływem tego fitohormonu. Stwierdzone w tkankach rzodkiewki i cebuli niewielkie zawartości sperminy nie ulegały zmianom pod wpływem par MeJA. W tkankach kukurydzy wykazano obecność znacznej zawartości 2-fenyloetyloaminy (PEA). Stosowanie przez 7 dni par MeJA spowodowało 3-krotny wzrost zawartości PEA w liściach siewek tego gatunku. Niewielki poziom PEA stwierdzony w hipokotylach pomidorów ulegał obniżeniu pod wpływem MeJA. Uzyskane wyniki wskazują na mały związek pomiędzy aktywnością badanych enzymów (dekarboksylazy ornityny – ODC, dekarboksylazy lizyny – LDC i dekarboksylazy tyrozyny – TyDC) i zawartości amin w siewkach czterech badanych gatunków warzyw. W tkankach analizowanych gatunków warzyw nie stwierdzono mierzalnych poziomów kadaweryny i tyraminy, co może sugerować, że obie aminy mogą występować wyłącznie w formie związanej. Ponieważ putrescyna może być syntetyzowana bezpośrednio z ornityny lub pośrednio z argininy poprzez agmatynę, aktywność ODC nie daje pełnego obrazu wpływu MeJA na jej nagromadzanie.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
596898
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych