Założenia programowe badań naukowych w CTT OŹE w zakresie przetwarzania biomasy roślin energetycznych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ogrodnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Innovations
ISSN
2300-5599
EISSN
Wydawca
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
13-24
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
Centrum Transferu Technologii OZE
rośliny energetyczne
uszlachetnianie nasion
agrotechnika
fitoremediacja
bioindykacja
toryfikacja
en
energy crops
refining of seed
phytoremediation
bioindication
carbonisation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rozwój energetyki odnawialnej opartej na biomasie wymaga przeprowadzenia szerokiego zakresu badań mających na celu opracowanie efektywnych agrotechnologii, odnoszących się do szerokiego asortymentu roślin energetycznych, które mogą być uprawiane w kraju. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych kierunków badań dotyczących udoskonalania agrotechnologii produkcji biomasy i jej przetwarzania na bazie gatunków roślin energetycznych zgromadzonych w kolekcji ogrodu Centrum Transferu Technologii OŹE.
Język
en
Treść
Development of renewable energy, based on biomass energy, requires a wide range of studies aimed at developing effective agroecotechnology for a wide range of energy crops that can be grown inthecountry.The aim of this article is to present themost important directions of research in the field of improvement of agroecotechnology biomass production which will be based on energy plant species collected in the RES Technology Transfer Centrein Konstantynow Lodzki (Poland).
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
618867