Alternatywne metody oczyszczania ścieków mleczarskich. Hydrofitowe oczyszczalnie.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ogrodnictwa
Książka
Tytuł książki
Innowacyjne rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów na cele energetyczne dla przemysłu mleczarskiego.
Data publikacji
2014
ISBN
9788363704209
Wydawca
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Alternatywne metody oczyszczania ścieków mleczarskich. Hydrofitowe oczyszczalnie.
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
59-78
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,58
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
polski
ścieki mleczarskie
oczyszczalnie hydrofitowe
fitoremediacja
rośliny wodne
metale ciężkie
angielski
waste dairy
constructed wetlands
phytoremediation
aquatic plants
heavy metals
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przemysł mleczarski w Polsce generuje około 92000 m3 ścieków mleczarskich na dobę. Dla oczyszczania tego typu ścieków stosowane są konwencjonalne instalacje, takie jak bioreaktory membranowe. Naturalna technologia oczyszczalni hydrofitowej skojarzona ze strategią fitoremediacji jest najbardziej efektywną metodą w oczyszczaniu ścieków. Jest to proces biologiczny zachodzący we współpracy z mikroorganizmami hetero troficznymi oraz roślin ami. Oczyszczalnie hydrofitowe posiadają zdolność usuwania substancji organicznych, azotu, fosforu oraz innych zanieczyszczeń w tym metali ciężkich. Metoda hydrofitowa może stanowić alternatywę dla zaawansowanych i kosztownych technologii w oczyszczaniu ścieków mleczarskich.
Język
angielski
Treść
The dairy industry in Poland produces about 92,000 m3 of dairy se wage a day. For treatment of this type of contamination conventional treatment systems, such as membrane bioreactors, are used. Natural wetland technology associated with phytoremediation strategy is the most effective method in the treatment of wastewater. It is a biological process in which heterotrophic microorganisms and plants are involved. CWs are capable of removing organic matter, nitrogen, phosphorus and other pollutants including heavy metals. Wetland method may provide an alternative to costly advanced dairy sewage treatment technologies.
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
618432