Aspekty ekonomiczne produkcji biopaliw z rzepaku = Economic aspects of biofuels production from rapeseeds
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
2450-7296
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
97-100
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
Biodiesel
Biopaliwa
Efektywność ekonomiczna
Koszty produkcji
Olej rzepakowy
Opłacalność
Paliwa płynne
Rzepak
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Badania przeprowadzono w Rolniczej Wytwórni Biopaliw Płynnych na własny użytek w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W doświadczeniu przeprowadzono ekonomiczną analizę przetworzenia rzepaku na biopaliwo. Celem badań było przeprowadzenie ekonomicznej analizy produkcji biodiesla z rzepaku na cele własne gospodarstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że koszt produkcji w Rolniczej Wytwórni Biopaliw Płynnych na własny użytek 1 litra estrów metylowych oleju rzepakowego wyniósł 7,36 zł i w chwili obecnej jest wyższy o 1,71 zł w porównaniu z olejem napędowym.
Język
EN
Treść
The study was conducted in the “Agricultural plant of liquid biofuels for their own use” in Podlaski Agricultural Advisory Centre in Szepietowo. The experiment was conducted economic analysis of the processing of rapeseed for biofuel. The aim of the study was to conduct an economic analysis of the production of biodiesel from oilseed rape for the purposes of their own holdings. The study shows that the cost of production in the ‘factory farming liquid biofuels for their own use “1 liter of rapeseed oil methyl esters amounted to PLN 7.36 and currently higher by 1.71 PLN compared to diesel
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601400638