Microalgae as efficient feedstock for biorefinery
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ogrodnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Innovations
ISSN
2300-5599
EISSN
Wydawca
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
17-25
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
microalgae
biorefinery
biofuels
polski
glony
biorafineria
biopaliwo
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The global energy demand keeps rising and easy accessible fossil fuel reserves are gradually decreasing which leads to increasing interest in renewable energy sources. The energy production can be based on various sources alternative to petroleum, but the material economy mainly depends on biomass, in particular plant biomass. The potential of renewable biomass resources conversion to chemicals is sufficient to replace fossil crude oil as a carbon resource. In recent years it has increasingly become clear that first generation biofuels have got comparably unfavorable energy balances and therefore most likely can never play a major role in global energy supply. Lignocellulosic biomass is much cheaper for biofuel production than first generation feedstock, but still there are no efficient treatment technologies for large-scale applications. The microalgae might be the future source of biofuels and chemicals production. Microalgal lipids and carbohydrates could be converted to biofuels and the rest of microalgal biomass contains many valuable components, all of which are worth developing into refined products for various applications.
Język
polski
Treść
Światowy popyt na energię nieustannie wzrasta, a dostępne złoża paliw kopalnych stopniowo się wyczerpują, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Produkcja energii może być oparta na wielu alternatywnych paliwach, ale gospodarka materiałowa jest w głównej mierze oparta na biomasie, w szczególności pochodzenia roślinnego. Potencjał konwersji biomasy do użytecznych związków chemicznych jest wystarczający by zastąpić ropę naftową i węgiel. W ostatnich latach stało się jasne, że biopaliwa pierwszej generacji mają mało korzystny bilans energetyczny i prawdopodobni nigdy nie będą odgrywać znaczącej roli w globalnym rynku energetycznym. Lignocelulozowa biomasa jest znacznie tańszym surowcem do produkcji biopaliw, ale nadal nie opracowano wydajnych sposobów jej przetwarzania, które mogłyby znaleźć zastosowanie w produkcji przemysłowej na dużą skalę. Jednokomórkowe glony mogą stać się przyszłością zarówno biopaliw jak i produkcji szerokiej gamy związków chemicznych. Lipidy i węglowodany zawarte w ich komórkach stanowić mogą substrat do produkcji biopaliw, a pozostałą część biomasy zawierająca szereg cennych składników, można przetworzyć w rafinowane produkty o szerokim spektrum zastosowań.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
649995