Infrastruktura PL-LAB2020
PBN-AR
Instytucja
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne
ISSN
1230-3496
EISSN
2449-7487
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1399-1404
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 20
Streszczenia
Język
polski
Treść
W ostatnich latach w Europie zbudowano wiele infrastruktur badawczych z myślą o udostępnianiu zasobów użytkownikom zewnętrznym w celu realizacji badań i testowania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny szeroko pojętego Internetu przyszłości [1]. W Polsce w ramach projektu Inżynieria Internetu przyszłości, realizowanego w latach 2010-2013, zbudowano sieć badawczą PL-LAB (rys. 1) [2, 3], która była wykorzystywana do walidacji rozwiązań opracowanych w ramach projektu. Aby umożliwić wykorzystanie zasobów sieci PL-LAB przez całe środowisko naukowe w Polsce, zaplanowano prace mające na celu otwarcie infrastruktury dla osób niebiorących udziału w realizacji projektu IIP. Na potrzeby testowania rozwiązań w głównych obszarach badawczych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 [4] stworzono sieć badawczą PL-LAB2020. Stanowi ona rozbudowę infrastruktury badawczej PL-LAB o nowe laboratoria badawcze i nowe możliwości sieci operacyjnej łączącej 6 ośrodków krajowych: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnikę Gdańską, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską i Politechnikę Śląską. W sieci PL-LAB2020 zbudowane zostały węzły następujących 7 laboratoriów badawczych: - laboratorium sieci bezprzewodowych, - laboratorium sieci programowalnych SDN, - laboratorium wirtualizacji Infrastruktury, - laboratorium sieci ICN, - laboratorium Internetu rzeczy, - laboratorium chmur obliczeniowych, - laboratorium zarządzania siecią. W artykule przedstawiono topologię sieci i rozmieszczenie poszczególnych laboratoriów PL-LAB2020. Omówiono również wyposażenie poszczególnych laboratoriów oraz przykładowe obszary badań, które mogą być w nich realizowane.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698aac5810641de48252ef8
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych