Computer-aided identification of agro-food and forest product properties for heat and water transport simulations [*]
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Drewna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Trends in Agricultural Engineering 2013 : 5th International Conference TAE 2013, 3-6 September, 2013, Prague, Czech Republic
Data publikacji
2013
ISBN
978-80-213-2388-9
Wydawca
Czech University of Life Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Computer-aided identification of agro-food and forest product properties for heat and water transport simulations [*]
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
657-659
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International Conference TAE 2013, 3-6 September, 2013, Prague, Czech Republic
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000012631