Decay resistance of wood treated with bio-friendly preservative systems
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Drewna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
IRG 47th Annual Meeting of the International Research Group on Wood Protection : Lisbon, Portugal 15-19 May 2016
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
[b.w.]
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Decay resistance of wood treated with bio-friendly preservative systems
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
2-11
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
wood durability
decay
caffeine
silane
biocide-free wood protection
basidiomycetes
pl
drewno
trwałość
rozkład drewna
kofeina
silan
bezbiocydowa ochrona drewna
basidiomycetes
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IRG 47th Annual Meeting of the International Research Group on Wood Protection
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000014426