Fungistatic activity of quinolizidine and bisquinolizidine alkaloids against A. niger
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Drewna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
IRG 47th Annual Meeting of the International Research Group on Wood Protection : Lisbon, Portugal 15-19 May 2016
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
[b.w.]
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Fungistatic activity of quinolizidine and bisquinolizidine alkaloids against A. niger
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
2-9
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
screening
quinolizine alkaloids
sparteine
cytisine
bioautography-TLC
mould
anti-fungal effect
pl
skrining
alkaloidy chinolizydynowe
sparteina
cytyzyna
bioautografia-TLC
grzyby pleśniowe
efekt przeciw grzybowy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IRG 47th Annual Meeting of the International Research Group on Wood Protection
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000014422